Merk Management

Het logische vervolg op merkontwikkeling en positionering
De meeste bedrijven maken een start met het formuleren van een relevante, onderscheidende en authentieke merkbelofte en het ontwikkelen van het zichtbare merk. Vaak is dat een intensief project. Daarna wordt de merkstrategie bepaald: via welke kanalen wordt het merk gepositioneerd en vindt regelmatige communicatie plaats. Soms volgt een merkintroductie in de vorm van een campagne. En vaak blijft het daarbij.

Management van uw merken
Maar onze omgeving is turbulent. Om een blijvend sterk merk neer te zetten in een continu veranderende omgeving is professioneel merkmanagement noodzakelijk. ‘Maar ik heb toch al marketing management?’ hoor ik u zeggen. ‘En daar hoort het merk toch bij?’ Dat klopt!
In het verleden was het voldoende om een goed marketingplan te maken en uit te voeren. Met een duidelijke boodschap kon je de juiste doelgroep op het juiste spoor kon zetten. Marketing management ging vooral over het zenden van de boodschap. Door de opkomst van Internet, en met name Social Media, is deze werkwijze deels achterhaald. Want wat een merk is, wordt niet meer alleen bepaald door u als bedrijf en hoe u het merk in de markt zet, maar ook door het publiek, de consument, de klant. Gewild of ongewild komt uw merk in allerlei settings terecht: op Youtube, in Twitter, in Facebook, op Pinterest, op Instagram en ga zo maar door. Uw merk wordt mede gevormd, door wat de buitenwereld erover communiceert.
Met merk management gaan we daarom een stap verder: we maken een verbinding tussen de merkbelofte aan de ene kant en de merkbeleving aan de andere kant. 

Graag help ik mijn klanten bij het opzetten van merk management in 3 stappen:

  1. Het inrichten van de merkorganisatie.
    Waaronder instrueren van de merkmanager met soft skills en het opstellen van een merk engram.
  2. Het coachen en sturen van de merkbeleving.
    Richting de doelgroep en binnen het bedrijf.
  3. Het meten van merkmanagement (via key performance indicators KPI’s).
    Zowel kwantitatief (ROI, merkkennis) als kwalitatief (BrainShare, merkmeerwaarde).

Merk management is een kwestie van coachen en sturen. En dat heeft alles te maken met brainshare, zowel bínnen als búiten de organisatie. Het maken van een merk engram helpt bij het visualiseren en sturen. Belangrijk is ook een goede merkbeheerder, met de juiste mentaliteit en een doordachte aanpak. Hij of zij moet beschikken over soft skills, over gevoel hoe het merk met en door anderen de plek gegeven kan worden, die we wensen.

Samen maken we de kloof tussen beloven en beleven zo klein mogelijk en zorgen we dat uw merkbelofte zijn werk doet.

Interessant? Zeker! Graag kom ik bij u langs om over uw merk(en) van gedachten te wisselen.